Konferencja Leśmian od nowa, Łódź, 6-8 listopada 2017 r.

2017-10-15

Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ
zapraszają
na
konferencję naukową

Leśmian od nowa
Łódź, 6-8 listopada 2017 roku

Zdjęcia z konferencji >>

W tym roku przypadają dwie ważne rocznice: 140 rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich poetów i 80 rocznica Jego śmierci. Trudno zatem nie uznać roku 2017 za Rok Leśmianowski, co skłania do podjęcia interpretacji całego dorobku Bolesława Leśmiana ze współczesnej perspektywy.
Chcielibyśmy od nowa przeczytać zarówno poezję autora Napoju cienistego, jak i jego teksty dramaturgiczne, eseistyczne, prozatorskie. Zależy nam na lekturze pojedynczych utworów, ale także na ujęciach syntetycznych i przekrojowych. Szczególnie cenne byłyby odczytania zmierzające do usytuowania twórczości Leśmiana w XX i XXI-wiecznych kontekstach kulturowych z wykorzystaniem współczesnych optyk badawczych.
Nadrzędne są dla nas pytania: Kim jest Leśmian dzisiaj – jako artysta, krytyk, estetyk, filozof, antropolog? Jakie miejsce zajmuje na mapie współczesnych zjawisk poetyckich? Co jest do odkrycia w jego utworach, jeśli je czytać stosując różne strategie, orientacje i poetyki (kognitywną, antropologiczną, kulturową, komparatystyczną, intertekstualną, posthumanistyczną, somatopoetyką, geopoetykę,  etc.)? Czy język Leśmiana zachowuje swą odrębność w przekładach? Jak tłumaczyć jego wiersze? Czy poezja autora i Sadu rozstajnego to wciąż żywa inspiracja dla współczesnych poetów?
Na te, a także na inne zaproponowane przez Państwa pytania będziemy próbowali odpowiadać podczas konferencji, do udziału w której zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, tłumaczy, językoznawców, antropologów kultury, teatrologów, filozofów, historyków.
Prosimy o przesłanie do końca maja br. na adres Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl tematu planowanego wystąpienia (nie dłuższego niż 20 minut) wraz z krótkim opisem jego tez i zakresu. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł); nie obejmuje ona kosztów noclegów i wyżywienia, w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej. Na początku czerwca przekażemy Państwu szczegóły organizacyjne.

dr hab. prof. UŁ Krystyna Pietrych
dr hab. prof. UŁ Tomasz Cieślak

 Program_Lesmian

Konferencja – plik do druku (.doc)