Rada Naukowa Centrum

W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą: Kierownik Centrum, przedstawiciele jednostek tworzących Centrum oraz wybitni specjaliści z wybranych ośrodków krajowych i zagranicznych.

* Kierownik Centrum:   prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pietrych

* Skład Rady